Categories

Đặc Quyền Của Giáo Sư: Chương 1- Chương 20, Truyện AudioCác bạn nhớ ủng hộ kênh cho mình bằng cách Like + Đăng kí.
Tổng hợp tất cả các truyện hay:
Tổng hợp (playlist) truyện Đặc Quyền Của Giáo Sư:
Đặc Quyền Của Giáo Sư – Chương 1, (6.32 phút: 0:00:00 – 0:06:19)
Đặc Quyền Của Giáo Sư – Chương 2, (6.37 phút: 0:06:19 – 0:12:41)
Đặc Quyền Của Giáo Sư – Chương 3, (1.59 phút: 0:12:41 – 0:14:16)
Đặc Quyền Của Giáo Sư – Chương 4, (9.6 phút: 0:14:16 – 0:23:52)
Đặc Quyền Của Giáo Sư – Chương 5, (10.69 phút: 0:23:52 – 0:34:34)
Đặc Quyền Của Giáo Sư – Chương 6, (8.52 phút: 0:34:34 – 0:43:05)
Đặc Quyền Của Giáo Sư – Chương 7, (10.57 phút: 0:43:05 – 0:53:39)
Đặc Quyền Của Giáo Sư – Chương 8, (8.09 phút: 0:53:39 – 1:01:45)
Đặc Quyền Của Giáo Sư – Chương 9, (6.34 phút: 1:01:45 – 1:08:05)
Đặc Quyền Của Giáo Sư – Chương 10, (8.37 phút: 1:08:05 – 1:16:28)
Đặc Quyền Của Giáo Sư – Chương 11, (9.13 phút: 1:16:28 – 1:25:36)
Đặc Quyền Của Giáo Sư – Chương 12, (9.71 phút: 1:25:36 – 1:35:18)
Đặc Quyền Của Giáo Sư – Chương 13, (10.6 phút: 1:35:18 – 1:45:54)
Đặc Quyền Của Giáo Sư – Chương 14, (11.82 phút: 1:45:54 – 1:57:43)
Đặc Quyền Của Giáo Sư – Chương 15: Thử váy cưới, (12.42 phút: 1:57:43 – 2:10:08)
Đặc Quyền Của Giáo Sư – Chương 16, (10.59 phút: 2:10:08 – 2:20:44)
Đặc Quyền Của Giáo Sư – Chương 17, (10.47 phút: 2:20:44 – 2:31:12)
Đặc Quyền Của Giáo Sư – Chương 18, (9.06 phút: 2:31:12 – 2:40:16)
Đặc Quyền Của Giáo Sư – Chương 19, (9.72 phút: 2:40:16 – 2:49:59)
Đặc Quyền Của Giáo Sư – Chương 20: Ngoại truyện 1: Một phần ký ức, (7.87 phút: 2:49:59 – 2:57:51)
#truyenaudio, #truyenhay, #truyenngontinh, #truyenlangman

Nguồn: https://theshadownexus.com/

Xem thêm bài viết khác: https://theshadownexus.com/lam-dep/

Article Categories:
Làm Đẹp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *