Categories

Tây Sơn Bước Chân Hào KiệtTây Sơn Bước Chân Hào Kiệt

Trời đất Tây Sơn anh hùng hội tụ, trời đất Tây Sơn rợp bóng cờ đào
Trời đất Tây Sơn anh hùng hội tụ, trời đất Tây Sơn rợp bóng cờ đào
Đây là đất Tây Sơn, muôn đời sau còn vang vọng
Người anh hùng ảo vái cờ đào

Trùng trùng lớp quân đi, ngàn rặm vỏ ngựa phi
Lòng 1 lòng ta tiến ra sa trường
Nghe từng tiếng quê hương từ ngàn xưa vọng lại
Mẹ âm thầm đứng ngóng ngàn *** xa

Từ lửa khói gian nguy, thân này há sợ chi
Về Thăng Long ta quét giặc ngoại xâm

ĐK:
Ta đi giữ bình yên sông núi
Ta đi cùng lớp lớp người đi
Nguyện đem thân đáp đền sông núi
Góp máu xương xây đắp nước nam này
Xa xa những đoàn quân tiến bước
Xa xa rực lửa oai hùng
Ta hiên ngang đứng đầu ngọn sóng
Giữa mùa xuân trống trận vang rền

Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để đen răng
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử chi Nam quốc anh hùng chi hữu chủ

Nguồn: https://theshadownexus.com/

Xem thêm bài viết khác: https://theshadownexus.com/lam-dep/

Article Categories:
Làm Đẹp

Comments

  • Hay qua di

    Thanh Phạm June 13, 2020 9:59 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *